Daugel krito sūnų

Adolfas Ramanauskas Vanagas 1918-03-06 – 1957-11-29